دوره آموزش ساخت و طراحی فروشگاه آنلاین

دوره آموزش ساخت و طراحی فروشگاه آنلاین (بدون کدنویسی و طراحی آسان) مرحله 1 از 2 – مشخصات فردی 0% * نام نام خانوادگی نام پدر تلفن همراه*کد ملی*شماره شناسنامهتاریخ تولد Date Format: YYYY slash MM slash DD تحصیلاتکارشناسیکارشناسی ارشددکتری و بالاترسایررشته تحصیلیآدرس:آدرس منزل یا محل کار جهت ارسال پک آموزشی یا گواهینامهتمایل به دریافت…

دوره آموزشی مهارت های هفت گانه ICDL

دوره آموزشی مهارت های هفت گانه ICDL با ارائه مدرک رسمی و بین المللی سازمان فنی و حرفه ای مرحله 1 از 2 – مشخصات فردی 0% * نام نام خانوادگی نام پدر تلفن همراه*کد ملی*شماره شناسنامهتاریخ تولد Date Format: YYYY slash MM slash DD تحصیلاتکارشناسیکارشناسی ارشددکتری و بالاترسایررشته تحصیلیآدرس:آدرس منزل یا محل کار جهت…