اساسنامه ما

ارائه خدمات مشورتی در قلمرو مدیریت امور فرهنگی، هنری، مطبوعاتی و سینمایی، ارائه خدمات پیمان مدیریت برای اجرای پروژه های فرهنگی هنری

فراهم سازی زمینه مساعد رشد هر چه بیشتر هنرمندان متعهد
ایجاد کارآفرینی برای جوانان متخصص و هنرمند
الگوسازی و معرفی نمونه برنامه های استاندارد در عرصه فرهنگ و هنر
استفاده از استعدادهای فرهنگی موجود و بالقوه و هدایت آنها در جهت به فعلیت رسیدن
توجه و بهره گیری از آرمان های بینانگذار جمهوری اسلامی ایران و بیانات مقام معظم رهبری در حوزه های فرهنگی، هنری، مذهبی و اجتماعی

به منظور نيل به اهداف و موضوع فعاليت فرهنگي، هنري پيش بيني شده در اساسنامه، این مؤسسه مي تواند با رعايت مقررات مربوطه به عمليات زير مبادرت نمايد:
– تهيه و تأمين مواد و كالاهاي مورد نياز و تدارك وسايل و ابزار كار و تلاش به منظور تأمين هزينه هاي مؤسسه.
– سرمايه گذاري و مشاركت با اشخاص حقيقي و حقوقي به منظور بالا بردن سطح كارآيي و توانايي هاي مؤسسه.
– انعقاد قرارداد و انجام معاملات مجاز در محدوده اهداف و موضوع اساسنامه.
– تحصيل وام يا اعتبار از اشخاص، بانك ها و موسسات اعتباري و قبول هدايا و اعطاي جوايز به اشخاص

دکتر آذر براری

دکتر مرضیه بختیاری

null

فروش محصولات هنری

فروش محصولات هنرمندان

null

معرفی هنرمندان

معرفی هنرمندان ایران

null

آموزش هنری

آموزش هنرهای مختلف

نقاشی، خوشنویسی، نگارگری، گلیم بافی و ...

null

فروش ابزار هنری

ابزار هنر

null

کارآفرینی هنری

تاریخ هنر ایران

null

معرفی صنایع دستی

صنایع دستی ایران

تاریخچه و معرفی صنایع دستی ایران