موسسین

مرضیه بختیاری، مهدی علی محمدی

چشم انداز

ایجاد فرصت برابر برای همه ی اقشار جامعه در راستای بهبود کسب و کار و اشتغال مبتنی بر آموزش،مشاوره و توسعه ی کارآفرینی

ماموریت ها

شاسایی و بهره برداری از فرصت های کارآفرینانه مبتنی بر توانمندیها و قابلیتهای فردی ،نهادی و سازمانی

موضوع فعالیت

خرید،فروش،توزیع،تولید ،بسته بندی ،واردات و صادرات ،مشاوره فنی و مشاوره در زمینه ی ایجاد و توسعه ی کسب و کار ادامه مطلب

به شرکت باتاب کارآفرین ورنا خوش آمدید!

درباره شرکت ما

شرکت باتاب کارافرین ورنا

بیشتر در مورد شرکت ما بدانید

ارتقای آموزشی

ارتقای پژوهشی

ارتقای مهارت

ارتقای سازمانی

دکتر مرضیه بختیاری

مدیر شرکت باتاب کارآفرین ورنا

انتخاب ما

دانش، تخصص، تجربه

مشاوران خبره

مشاوران ما آماده یاری و همکاری شما هستند.

حرفه ای

منابع و ابزار حرفه ای

مسئولیت اجتماعی

افتخار داشتن فعالیت های مختلف در زمینه مسئولیت اجتماعی

ضمانت

5 دلیل اصلی برای انتخاب ما

مشاوران خبره

تجربه، دانش، تخصص

اصول حرفه ای

ایفای مسئولیت اجتماعی

ضمانت و آینده پژوهی

رویدادهای اخیر