آذر براری جیرندهی

آذر براری- متولد 1356 دانشجوی دکتری مديريت کارآفرينی -گرايش سازمانی ،بهمن ١٣٩۴ محل تحصيل: دانشگاه آزاد اسلامی قزوين کارشناسی ارشد رياضی کاربردی(تحقيق در عمليات )،مهر ١٣٨٣ محل تحصيل :دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج کارشناسی رياضی کاربردی ،مهر ١٣٧۶ محل تحصيل :دانشگاه آزاد اسلامی لاهيجان واحد شرق گيلان. مشاهده کامل رزومه

ادامه مطلب

مرضیه بختیاری مدیر شرکت باتاب کارآفرین ورنا

مرضیه بختیاری دکتری کارآفرینی، گرایش آموزش عالی. فوق لیسانس مدیریت اجرایی گرایش استرتژیک لیسانس مدیریت دولتی مشاهده کامل رزومهبرگزیده مصاحبه های علمی دکتر بختیاری مشکلاتی که دست از سر کارآفرینان قزوین برنمی‌دارد مشکلاتی که دست از سر کارآفرینان قزوین برنمی‌دارد سیاستگذاری داده باز، پلی به سوی کارآفرینی دانش بنیان و توسعه پایدار سیاستگذاری داده باز،…

ادامه مطلب