آذر براری جیرندهی

دانشجوی دکتری مديريت کارآفرينی -گرايش سازمانی ،بهمن ١٣٩۴ محل تحصيل: دانشگاه آزاد اسلامی قزوين
کارشناسی ارشد رياضی کاربردی(تحقيق در عمليات )،مهر ١٣٨٣ محل تحصيل :دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
کارشناسی رياضی کاربردی ،مهر ١٣٧۶ محل تحصيل :دانشگاه آزاد اسلامی لاهيجان واحد شرق گيلان.
————————————————————————————————————–

سوابق حرفه ای :
– شرکت عمران صنعت پرشيا- مدير داخلی ،کنترل پروژه در پروژه های پيمانکاری فاز 9 و 10 پارس جنوبی،اسکيدبيم خرمشهرو طرح آبرسانی غدير خوزستان

– شرکت بوستان ماندگار سبز مشاور کارآفرينی