دکتر مرضیه بختیاری

مرضیه بختیاری

دکتری کارآفرینی، گرایش آموزش عالی.
فوق لیسانس مدیریت اجرایی گرایش استرتژیک

لیسانس مدیریت دولتی

برگزیده مصاحبه های علمی دکتر بختیاری

مشکلاتی که دست از سر کارآفرینان قزوین برنمی‌دارد

سیاستگذاری داده باز، پلی به سوی کارآفرینی دانش بنیان و توسعه پایدار

آشیانگردی رهیافتی برای تاب‌آوری صنعت گردشگری

الگوهای مدرن یادگیری مورد توجه وزارت آموزش و پرورش باشد

خروج از بن بست اقتصاد با کمک مدل اقتصاد اشتراکی

دیدگاهتان را بنویسید