آذر براری- متولد 1356

دانشجوی دکتری مديريت کارآفرينی -گرايش سازمانی ،بهمن ١٣٩۴ محل تحصيل: دانشگاه آزاد اسلامی قزوين

کارشناسی ارشد رياضی کاربردی(تحقيق در عمليات )،مهر ١٣٨٣ محل تحصيل :دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

کارشناسی رياضی کاربردی ،مهر ١٣٧۶ محل تحصيل :دانشگاه آزاد اسلامی لاهيجان واحد شرق گيلان.

دیدگاهتان را بنویسید